Liverapportering från rättssalen


10:50

Pierre brukar bemöta EGE trevligto ch korrekt. Hanskriver under delgivningskvittona och de brukar prata 5-15 minuter och EGE har förklarat ärendenas gång och hon har peppat hon att han ska ta tag i sin situation eftersom han hela tiden återkommer med nya ärenden. Pierre har sagt att han någon som hjälper honom med ekonomin. Lottas bemötande har varit lite annorlunda, EGE tror att Lotta har upplevt att det har varit obehgaligt att EGE kommit och Lotta har markerat tydligt att hon inte tyckte det var trevligt att EGE var där. EGE har haft ärenden som rörde Lotta direkt också. Troligtvis ett par tre ggr. Hon har lämnat uppgifterna till polisen så hon har de inte framför siig just nu.Hon har surrogatdelgivit Pierre genom Lotta också. 

 

EGE upplever itne att Lotta har blivit direkt färvvånad när EGE kommit på besök. 

 

Delgivningen i slutet av 2012 var en av tre olika delgivningar. EGE såg att det var mycket pengar och undrade lite för sig själv hur det skulle bli nu. När EGE kom stod Piere utanför och såg mycket stressad ut. EGE märkte att hon kom vid en dålig tidpunkt. Pierre sa följande när hon lämnade över delgivningen:

"Det var synd att du kom nu, det var synt att du kom nu, då måste jag..." - han uppträdde väldigt annorlunda mot vad han brukade och han tittade på henne så starkt och stressat och väldigt spänt, på ett sätt som han aldrig hade gjort tidigare. Han brukade inte söka ögonkontakt annars, hon fick uppfattningen att han kanske var synskadad och kanske inte kunde läsa ärendena eller förstod ärendena så en stor del av hennes arbete var att förklara ärendegången och hur man kunde förändra sin situation. Han slirade undan med blicken många gånger när de satt ner och pratade om ärendena. Kanske skämdes han också. Den här gången skte han dock ögonkontakt på ett sätt han inte gjort tidigare.

 

De gicck igenom delgivningen som de brukade göra och Pierre förstod att huslånen var förfallna till betalning och att huset var på väg att bli utmätt. EGE var där ovanligt länge den gången, 20-30 min. Pierre berättade att han byggt huset och att han gärna ville bo kvar och att han var uppväxt i området. EGE uppfattade att Pierre förstod ärendet och dess konsekvenser helt och komplett.

Pierre ville att EGE skulle lämna över Lottas delgivning till honom och att han skulle lämnaden till Lotta. EGE kände dock att hon inte trodde att Pierre skulle lämna över den till Lotta så hon ville inte göra det både pga sin magkänsla och av formella skäl. Hon lämnade inget till Pierre som han skulle ge till LOtta. Nästa gång EGE skulle åka till Lotta såg hon att svarsblanketten på delgivningen som skickades på posten var inskickad så då åkte hon inte upp igen. 

 

EGE fick aldrig någon personlig kontakt med Lotta med anledning av just denna delgivning och utmätningen av huset 2012.