Liverapportering från rättssalen


10:51

Pierre Karlssons fastighet har Kronofogden försökt sälja exekutivt men misslyckat. Fastigheten är för nuvarande inte bebodd. 

Hagman visar på karta var fastigheten är belägen och visar även var Bödarondellen ligger och var Enerum är samt vägen runt norra udden (runt grankullavik). Pierre tar den vägen när han åker hem på kvällen den 13 december istället för den närmsta vägen. 

Vittnet Per Einarsson har en stuga uppe i Grankullavik som Pierre har i uppdrag att kolla till. Det finns också en stuga vid Neptuni Åkrar som Pierre har tillsyn över.