Liverapportering från rättssalen


10:51

Åklagaren vill prata om Ps kroppskrafter. När P vill få loss bilen så hoppar han på dragkroken. Sedan kom han och tänka på att P lyfte ett fullt 200 kg oljefat, P kommenterade det med att det bara var teknik. P hadde redan som barn väldigt stora kroppskrafter. han är väldigt händig pch han kan teknisken för att flytta på tunga föremål. han har alltså ganska enkelt kunant flyttad et här tunga skåpet. det behöver alltså inte alls tala för att det varit flera gm, P arbetar för två i det här smamanhanget. Han tror att man vill skapa en ljuddämpande effekt när man vill skära upp skåpet, det är en liten öppning in mot verkstadsdelen, stenväggar och träpaneler. däremot är ljuddämpningen i verkstadsdelen betydligt sämre och det blit en hel del ovädsen och tar en bra tid att bryta upp kassaskåpet när man bryter upp skåpet med slipen. 

Polisen har genomfört praktiska prov, även med öppen dörr, och hagelskotten hörs inte en km bort. det är osannolikt att skottjuden isåfall har med brottet att göra, det var dubbelskott mellan 19:15 och 20:15. A sköts antagligen med ett skott och lufsan var inte heller färdiggräddad och den skulle ha ätits mellan 18 o 19. FA ringde dessutom G vid 18:20 utan att få svar och G hade sin mobil med sig in i garaget och han har tiidgare under dagen använt mobilen mellan 19 och 20 var G djupt medvetslös och brottet har kommit så långt att han inte kan svara. 

det som är kvar då är att skära upp skåpet och anlägga brand. Bensin har anvönts i verkstadsdelen och dielsen i kontorsdelen. två olika brandhärdar och två olika vätskor. H tror att det kan ha inletts med en diskussion mellan P och G men att brottet inletts inom en timme. den som skurit i skåpet har hållt på en stund och provat sig fram och bytt kapskivor. H menar att brottet slutförts runt halvsju. Ps telefon mastar upp i närheten av FA och Susannes bostad i Bödatrakten strax efterd et. 

Sen har P ett samtale med Einarsoson som säger att P inte är sig lik. P åker inte raka vägen hem, detta trots att Lotta väntat på honom och han är rejält försenad jämfört med meset "hemma strax efter fyra". Petter ringer sen och P r ointresserad av att tala och är kort och vill f¨å samtalet överstökat. P lämnar sen bostaden i mörket med hänsyn till smset från Lotta. P påstår att L messat från sovrummet "nu har jag gett upp". H tycker at det tyder på upprördhet och då borde väl Lotta gått ut och sagt det ansikte mot ansikte. H tyder de frågetecken Lotta skickat som "var är du?". H tror att P vid denna tidpunkt gjort sig av med bevismaterial som blodfläckade kläder och att han sen ställer in vapnet i sköpet när Lotta somnat in. 

Sist lite om tablån och tiredovisningen.. Bryter man ut Kolstad så ser man ett visst mönster. Ingen gång underdebiterar Kolstad för de jobben. Just i december begär Pierre 3 timmar för lite för Kolstadjobb och den 13 december finns det 3 timmar noterade på Kolstad.

den 17 januari hördes P, och sen den 22 jan igen, då handlade det oom timdagboken eftersom den inte var med den17. P har då lagt till timmarna i timdagboken på Kolstad till förhöret den 22, som skulle handla just om timdagboken. den 24 jan skickar P in sin timredovisning till KN och redovisar då dessa tre timmar från december den 24 januari istället. Även om arbetet i Kolstad iinte var färdigt i december så borde P fortfaradnde ha debiterat sin arbetsgivare för det, även om KN väntade med att debietra kunden.

H tycker att bevisnugen är strak, Blodet och den avstängda telefoen. P har de personliga kvalifikationerna, hantverkskunskaperna och styrkan för att utföra brottet. Han anser att P ska föllas till ansvar för brotten. H yrkar på RPU och att P ska kvarbli i häktet. När det gäller restriktioner anser H att dessa ska behållas tills målet avslutats av TR. 

Niklasson tar över.

Hon har i all väsentligt samma åsikter som åklagaren.

Vad som hänt G och A och Sasso är att de blivit brutalt mördade och garaget har tänts på. Motivet är klart - det är pengar. Tidpunkten är klar, det har pklagaren redogjort för. Den som gjort det här måste vara någon som känner familjen, dess vanor och som vet att det finns ett kassaskåp, som inte är rädd för hunden, som vet var det finns nycklar till huset eller har en egen nyckel. P skulle installera skjutdörrar när G och A var i Thailand och måste därför ha haft en nyckel eller vetat var denna fanns. Flera av vänner och familj till G och A visst var nyckel till huset fanns.

Niklasson är inte säker på att gm inte varit inne i huset, hon tror att en begåvad gm inte tar pengar som inte är så mycket värda, dvs bathen, om man inte är en frekvent thailandsresenär. Ett flertal personer har sagt att G och A inte brukade låsa ytterdörren men den var låst när brandmännen kom, därav kan man sluta sig till att gm låst den och vetat var det fanns en nyckel. Pierre passar in på alla dessa parametar. Han befann sig i en extremt svårt penningknipa. Han hadde verktygen och har eldat upp en väska med slipskicvor, han är omvittnat mycket stark och kan ha flyttat skåpet, han har flera hagelgevär. När det gäller blodet på vapnet instämmer hon i åklagares bedömning och konstaterar att det är Pierres favoritvapen och att pierres hypoteser har avfärdats av expertvittnena. Blodfläckar på ett vapen som P anväder frekvent borde ha skvats av när vapnet använts då fläckarna hade en viss tjocklek. Ps bil har iakttagits vid 15:30-tiden av Engberg och Liljås har sett en liknande bil vid denna tidpunkt.

P har tankat 7 liter diesel när han hade kunnat tanka mycket mer. Det låter i N:s öron som om han har tankat en dunk. 

Ps förklaringar vad han gjorde denna dag är inte trovärdig. han säger att hans minne är dåligt men han har ett alldeles förträffligt minne i andra sammanhang så det verlar som om det är styrt av tillfället. Om man vet att man ska bli misstänkt borde man vara noga med att flrsöka pussla ihop vad man gjorde dessa dgar, är man skyldig blir det kanske lite svårare.

Han var i svårt ekonomiskt trångomål, han får ingen skatteåterbäring vilket han borde veta med hänsyn till tidigare år, han har dock förespeglat Lotta detta, det finns inga pengar till stockholmsresan och han framstår som närmast despetrat. Är det då troligt att han åker till Kolstad i mörkret för att i godan ro gå igenom en container som det inte är någon brådska med? Ingen har sett honom där eller på väg dit eller hem, han har inte heller tagit betalt för denna tid i december.  

Det finns ytterligare som styrker att det är en efterhandskonsturktion med timmarna i kolstad (hängde inte med). 

Han har bett Einarsson att "inte ljuga men inte berätta allt". Det får anses klarlagt att Ps telefon inte stänger av sig själv utan att P stängt av sin telefin, Han tog en ny telefon i bruk den 10 december com det inte finns några fel på enl underskningar. Det är också konstigt att han inte meddelar sig med Lotta när han inte kommer hem i tid. Hade han varit i Kolstad hadde han förstås kunnat skickat ett sms, även om täckningen var dålig. han hade väl kunnat flytta sig en liten bit. Han vet ju att LOtta har katastroftänk. varför meddelar han itne Lotta att han är försenad om han är i stånd att göra det. N menar att han inte kan det för att han utför brotten. efter brotten börjar den desperata jakten under kvällen efter att få tag pengar, han ringer Einarsson och upplevs som mycket stressad och inte som sig själv, han ringer flera ggr och messar under kvällen och skickar sms:et "snälla". hans beteende efter att han satt på sin telefon, och den depsperat jakt på pengar som inleds, går inte ihop med att inventera en container i kolstad i flera timmar. allt pekar på att det är Pierre som är gm.