Liverapportering från rättssalen


10:53

Niklasson går över till skadeståndsbiten. Skadestånd utgår för sveda och värk för anhöriga och även för begravningskostnader. Niklasson motiverar varför de olika anhöriga bör beviljas skadestånd.