Liverapportering från rättssalen


10:54

Hagman fortsätter och visar bilder från det Tekniska protokollet i fuppen. Sid 445 redovisning 4, man har kollat om blodet på Valmeten kan komma från en nära släkting till Gustaf eller från Pierre. Resultatet talar extremt starkt (+4) för att blodet inte kommer från Annika, Gustafs mamma eller pappa, Gustafs bröder eller Pierre. Det är alltså uteslutet att blodet kan komma från någon annan än Gustaf själv.