Liverapportering från rättssalen


10:54

Nästa vittne är Lars Johansson (LJ). Inte släkt med någon inblandad. Svär eden. Hagman inleder.

LJ är sjöman och jobbar på Pleijel tillsammans med Gustaf. Han pratade en hel del med Gustaf under resorna i december 2012 och han var som vanligt då. Han hade inga skador. LJ har överlämnat en bild till polisen som finns i tilläggsprotokoll 2 sid 3, den tog på vägen hem från finland, de satt på stället på båten där de brukar röka när LJ tog bilden med mobiltelefonen. Enligt förhöret (sid 1 tillägg 2), kontrollerar polisen när kortet togs och enligt förhöret är kortet taget den 6 december 2012 och det kan stämma. LJ kommer inte ihåg när Pleijel kom till kaj, enligt Hagman kom Pleijel till kaj den 9 december och kortet är taget till sjöss. LJ såg inte att Gustaf hade några skador i huvudet. Han rakade huvudet så han kan ha haft någon liten skavank men inget särskilt. 

Förhöret avslutas.