Liverapportering från rättssalen


10:57

Målsaganden är beundransvärt tappra. Att de orkar sitta i förhandlingssalen tillsammans med den misstänkta gärningsmannen och lyssna på när Hagman nu går igenom den första protokollet på platsen om kropparnas tillstånd är starkt gjort. 

Hagman fortsätter med genomgång av obduktionsrapporten för Gustaf.