Liverapportering från rättssalen


11:01

Skadornas på Gustaf har uppkommit på grund av kraftigt våld. Minst fyra slag med stor kraft ffa mot huvudets högra bakre del. skadan på högra underarmen kan vara en avvärjningsskada men kan vara en stöt mot en hård yta. Dödsorsaken är brännskada. Huvudskadan har antagligen sagt honom i ett hjälplöst tillstånd. 

Annika: en skottskada i bålens nedre vänstra del. Inre organ och stora kroppspulsådern, muskler och skelett har skador av hagel. Kraftigt brand- och värmeskadad kropp.