Liverapportering från rättssalen


11:06

130820 gjordes en undersökning för att provelda filförladdning och patroner, undersöka spridningsbilden på Annika samt skottljud. Man proveldar filtförladdning, avlossar hagelgevär från sluten byggnad, eldar hagelpatroner och kontrollerar funktionen på Valmetens olika pipor och skjuter på olika avstånd. 

Slutsatser: Löst liggande hagelpatroner som ligger på eld smäller men låter annolunda än en patron som avlossas ur ett gevär. Ljudefffekten ffrån hagelskott som avlossas inomhus skiljer sig klart från ett avlossat utomhus. Skott avlosssade inomhus 1500 meter bort går sannolikt inte att höra. Träffbilden: På avstånd mellan 7 och 10 meter från målet fås en träffbild motsvarande c:a 20 cm i diameter Träffbilden skiljer sig något åt beroende på vapenpipans trångborrningsgrad. Patronerna som låg i garaget och som brunnit upp låg troligtvis på en hylla då de började brinna med hänsyn till proveldningsresultaten. Man har också provskjutit för att testa om man kan skjuta två skott med Valmeten i snabb följd. Det kan man.