Liverapportering från rättssalen


11:09

Sid 536 tekniska protokollet. Genomgång av vädret dagarna runt mordet. Observera att det är UTC-tid så man får lägga på en timme.