Liverapportering från rättssalen


11:10

Hagman visar bilder på Pierre Karlssons licensansökningar för hans vapen samt vitsord. Man hittade ett vapen i Pierres garage som han inte hade licens för (vapen nummer 8). Han hade licens för 7 vapen.

Pierre fick frisedel från lumpen pga dålig syn på vänster öga.