Liverapportering från rättssalen


11:12

Skiss och foton över bostadshuset visas, Hagman pekar ut var vapenskåpet var beläget. Samma bilder som återfinns i förundersökningsprotokollet.