Liverapportering från rättssalen


11:12

 Nästa vittne är Martin Petersson (MP). Inte släkt med någon inblandad. Svär eden. Hagman inleder.

MP är polis. Han var på plats i flakeböle 14 december från 10:38. När han kom dit var redan räddningstjänst och ambulans på plats. han tog kontakt med räddningsledaren som beröttade om gasflaskorna och att han hade spärrat av. det var MP:s uppgift att hålla avspärrningen. Då kom det personal från räddningstjänsten och berättade att det var lite konstigheter i huset. då beslöt sig MP för att också söka igenom huset. Han försökte få kontakt med fastighetsägran. han kollade Annikas mobil och ringde på det extranummer till en av fastighetsägarna de hittade i den mobilen. vid eftersläktningsarbete gick han och räddningspersonalen runt på branplatsen och då anträffades en människokropp och en djurkropp på brandplatsen och då kontaktade han tekniker eftersom det kom i ett annat läge.

När han kom till platsen frågade han om det fanns utgående eller ingående spår på platsen men det hade inte räddningstjänsten tänkt på, men han är inte säker på om han frågade detta innan kropparna hittades eller inte. MP trodde först att det kanske kunde ha rört sig om en försvunnen person. de var inte en normal brandplats, nackhåren reste sig lite. lufsan i spisen, bilarna hemma, dörrarna låsta, hunden borta och ingen svarar i telefonenerna, maten står framme på diskbänken, det kändes fel redan från början. 

MP begärde in en hund till platsen och det genomfördes ett spårsök på plasten efter att kropparna påträffats. Hunden kom från Oskarshamn. Det hittades spår utanför fastigeheten där polisen och räddningstjänsten hade gått, det hittades inga spår på ställen där räddningstjänsten inte hade gått. 

Hundleksaken låg till vänster om infarten till fastigheten, (sid 678 i fuppen röd pil), Mp har skrivit ett pm om detta som finns i fuppen.

förhöret avslutas. Nästa förhör är det sista för förmiddagen.