Liverapportering från rättssalen


11:17

Hagman påbörjar sista biten av den skriftliga bevsningen, telefonbevisningen. Hagman läser upp sammanställningen av telefonbevisningen i Bilaga D i fup. Det är en sammanställning över Pierre och Lottas samtal, sms och rörelser under dagen samt hur offrens telefoner rört sig samt mot vilka master dessa kopplat upp sig. Det är ett avvikande beteende att Pierres telefon är avstängd under så lång tid vilket den varit den 13 december. Sms Lotta skickat under den tiden har raderats.etc etc.