Liverapportering från rättssalen


11:17

Nästa vittne är Håkan Olsson (HO). Same procedure as last time. Hagman inleder.

 

HO är försäkringstjänsteman och delgivningsman. Han är här som delgivningsman, han jobbar eventuellt åt privata aktörer. han har delgivit Pierre flera ggr. han har fått ett mycket positivt intryck av Pierre, det har aldrig varit några problem, de brukade bestämma tid och plats för delgivningar, någon gång har det varit i Kolstad och någon gång på en parkeringsplats på norra öland och någon gång uppe i enerum.

 

det står på alla delgivningskviton (som HO har med kopia av) var och när han delgivit pierre. han har säkt pierre i bostaden en gång men då var han inte hemma, det var en flicka som öppnade och han bad om pierres nummer och det fick han. han har aldrig annars delgivit pierre i bostaden. pierre brukar svara i telefonen. I pierres telefonbok står HO:s telefonnummer under namnet "svara ej" men HO har inte märkt att Pierre är svårt att få tag i. 

 

7/11 2012 har HO ett ärende på Pierre och ett 27/12 2012, bägge delgav HO pierre den 20/1 2013 12:45, "vid avtalat möte på enerumsvägen vid nedfarten till golfbanan". HO finns i Pierres telefonlista den 13 december och det är möjligt att HO sökt Pierre den 13/12 med anledning av ärendet från den 7/11, han harantagligen försökt få tag i Pierre flera ggr innan han delgav honom. 

 

Inga frågor från målsägandebiträdet och advokaten. förhöret avslutas.