Liverapportering från rättssalen


11:19

Hagman visar bilder på Pierres vapen. 

Det vapen som var olicensierat hade en patron i skarpt läge men bara halvvägs in. Troligtvis kärvar vapnet. 

Över till Valmeten, det misstänkta mordvapnet. I samband med att KFM mätte vapnen tog polisen hand om dem och skickade dem till SKL och det påvisades blod i två olika besudlingar. Resultatet talar extremt starkt för att blodet kommer från Gustaf Nordander (eller en nära släktning)

Pierre reagerar inte när Hagman redogör för detta.