Liverapportering från rättssalen


11:22

 Nästa vittne är Peter Bruun (PB). Inte släkt med någon inblandad. Svär eden. Hagman inleder.

PB är ställföreträdande styrkeledare. Då har man ingen egen grupp, det hette förut brandförman. Man har jour en vecka i månaden som styrkeledare. När den värsta elden hade lagt sig och de höll på med eftersläckningsrabetet ropadde en av brandmännen på honom för han hade sett en djurkropp. då kontaktade de polismannen på plats och räddningstjänsten. han såg en gasolflaska som stod brevid. han tänkte inte närmare på der eftersom han inte hade varit där innan. han kände ingen anna lukt än vanlig brandrök.

advokaten: det fanns en vedhög, låg veden mot väggen.

PB: nej, man kunde gå emellan.

orföranden: hur långt in stod gasolflaskan, var det ett normalt ställe för en gasolflaska? Hur lång ifrån djurkroppen låg gasolen? och var stod gaolsflaskan i förhållande till kropparna?

PB: 3-4 meter in, man ställer kanke inte en gasolflaska mitt i garaget, c:a en halvmeter från djurkroppen, det hittades en männsikokropp efter det att jag åkt därifrån, den låg kvar när jag kom tillbaka, den ena 0,5-1 m bort och den andra 3-4 meter bort från hunden, gasolen stod kanske 1-2 meter från den första kroppen. 

Nu lunchpaus till 13:00.