Liverapportering från rättssalen


11:23

SKL har bara prövat två olika hypoteser för hur blodet hamnat på vapnet: har det hamnat där när Gustaf blött eller är det intorkat uppblött blod? Det KAN finnas andra sätt blodet har hamnat där eller överförts till geväret men eventuellt andra hypoteser har alltså inte prövats - påpekar Hagman. 

Hagman redogör för SKL:s utlåtande. Gustaf bödde när blodet hamnade på geväret. det är inte intorkat och uppblött blod som hamnat på vapnet. 

Det är alltså när man ställer de två hypoteserna mot varandra som man får detta svar från SKL, påpekar Hagman igen. Andra hypoteser kan finnas.

Inga avtryck har hittats på vapnet. Vapnet är funktionsdugligt.