Liverapportering från rättssalen


11:23

Man har genom undersökningar kunnat konstatera att Pierres mobiltelefon oftast kopplar upp till masten Löttorp 50 när han är i Flakeböle. När han är hemma kopplar den oftast upp mot Byxelkrok 140 och mer sällan mot Byxelkrok 120 vilket är ett annat alternativ.