Liverapportering från rättssalen


11:25

Vid husrannsakan hos Pierre Karlsson hittades två avskjutna hagelpatroner. En låg vid hänshuset ute på tomten och en låg i brännstunnan. Den på tomten var avlossad från den undre pipan på Valmeten vilket visar att Pierre faktiskt, av sina olika sju vapen, använder sin Valmet då och då.