Liverapportering från rättssalen


11:25

De 10 december byttes Pierres defekta mobil mot en ny. Den nya stängde dock också av sig spontant enligt Pierre.