Liverapportering från rättssalen


11:27

Sid 60 Bilaga D i fup. Ytterligare slutsatser om telefontrafiken, Hagman hänvisar bara till dessa som intressanta.