Liverapportering från rättssalen


11.29

Brandorsaksprotkollet: Förladdningen tyder på att den kommer från en hagelpatron kaliber 12. 43 hagel har hittats i Annika. Storleken och vikten stämmer med s.k. US3. Det finns i flera olika kaliberstorlekar, 12, 16 och 20.

Polisen tekniker i kalmar har jämfört ammunition som hittats hos Pierre Karlsson i Getterum med den förladdning och de hagel som hittats på Annika. Man har hittat Gyttorp Nickel Magnun US3 med 3,5 mm hagel som stämmer bpde vad gäller hagelstrolek ochmöjligen liknande typ av förladdning. Det är en vanlig typ av ammunition. Eftersom förladdningen är av filt är den äldre typ av ammuntion. Det hade dock Pierre gott om hemma, flera olika sorter dessutom vilket kommer framgå senare.