Liverapportering från rättssalen


11:29

Så fort pierre ser en kanin och har chans så skjuter han en kanin på tomten. de äter upp allt. han skjuter 20-25 kanske fler per år. de gör hål i backen så man håller på att bryta benen av sig. han har förvarat sina vapen i skåpet. anledningen till att han haft vapen i garaget var för att höken var och tog höns och den ville han försöka få bort och då ville han ha geväret därute och sen glömde han den kanske där när han skulle gå in och fika. den har stått där och blivit bortglömd ibland, det har varit praktiskt att ha geväret där för att hålla efter kaninerna. han har lånat ut sina vapen vid lerduveskytte och någon gång vid jakt, men inte så att någon har fått åka iväg med vapnet på egen hand, det har han bara gjort en gång med Karl-Gustaven, mot lånelicens. Annars har han lånat ut vapnet vid jakt men då har han varit med vid samma jakt. Gustaf har aldrig fått låna hem något vapen. Gustaf kan ha lånat ett vapen vid lerduveskytte, det är mycket mycket troligt. den som inte hade en bössa fick låna pierres bössa.