Liverapportering från rättssalen


11:32

På golvet i verkstaden/garaget i Flakeböle återfanns ett par brandskadade hagelpatroner som inte var avskjutna innan branden. Dessa återfanns mellan kropparna. Den ammunitionen tillhörde enligt Hagman Gustaf och låg på en hilla till höger inne i verkstadsdelen.