Liverapportering från rättssalen


11:37

Hagman fortsätter gå igenom undersökningsprotokollen på de återfunna brandskadade patronerna. Inget av intresse.