Liverapportering från rättssalen


11:42

Tömning av mobiler för att "ladda ner" sms är en väldigt vanlig metod som sker på polisstationer varje dag i Sverige. Att programvaran skulle kunna radera sms vid nedtankandet av sms är ett helt okänt fel som ingen tidigare har rapporterat om. Porgramvaran har inte heller skrivbehörighet utan endast läsbehörighet. (Programvaran kan alltså näppeligen ha raderat de sms som saknas i Pierre och Lottas telefoner - min kommentar.)