Liverapportering från rättssalen


11:43

Resultaten från brandprokollen redovisas. Fråga har ställts när branden startade. Branden har troligtvis pågått en längre tid men någon exakt tidpunkt för när branden startade går inte att avgöra. Den kan ha startat på kvällen den 13 december. Branden har inte startat direkt innan den upptäcktes,

Brandtekniker Sporrong har också skrivit ett protokoll (finns i förundersökningsmaterialet). Han uppger att det finns tre olika scenarier. Det går dock inte att säga säkert när branden startade eller vilket scenarie som är det riktiga. Det är möjligt att branden anlades på kvällen den 13 december men det är mer sannolikt att branden startade tidigt på morgonen den 14 december.