Liverapportering från rättssalen


11:43

Något fast abonnemang fanns inte i huset Getterum vid denna tidpunkt. Möjligtvis kan Skype ha använts.