Liverapportering från rättssalen


11:46

Hagman är färdig med den skriftliga bevisningen. Efter lunch kommer han att gå igenom hela den 13 december kronologiskt och beskriva brottet. Det kommer ta c:a en timme. Målsägandeförhör c:a 14:30. Dessa kommer inte hålla på så länge. Sen kommer förhören med Karlsson inledas som inte heller de kommer bli långdragna. Nu lunchpaus till 13.