Liverapportering från rättssalen


11:51

Bilder visas från branden i Flakeböle tagna av ett vittne i samband med SOS-samtalet samt från grannhusets Internet-kamera.

Pierre andas tyngre och blir märkbart berörd när brandbilderna visas.

Det finns rester av bensin på golvet i garaget och verkstaden och diesel på golvet i kontoret

Man kan inte avgöra riktningen  på skottet som träffade Annika men när man räknar antalet skott och troligt avstånd hon skjutits från så har hon med största sannolikhet skjutits med ett skott. Hagman ska återkomma med skottavstånd senare. Tidiga utlåtande sa att skottavståndet var 1-30 meter men nu har man räknat lite mer på det med hänsyn till haglen och kalibern på vapnet. 

Gustafs brännskadade mobil hittades på platsen. Rester av kläder med Gustafs blod hittades också i garaget.