Liverapportering från rättssalen


12:07

Polisen har "penslat" runt om i byggnaden men man har inte hittat något av intresse. Inga främmande fingeravtryck finns i bostaden. Bostaden visar spår av normal aktivitet. Inga spår av strid, Teven är på. Matlagning har avbrutits hastigt, i hallen har skor och tröja trillat ner vilket kan tyda på att någon hastigt begivit sig ut.