Liverapportering från rättssalen


12:08

Lunchpaus till 13:20.