Liverapportering från rättssalen


13:06

Då fortsätter förhandlingen. Hagman kommer gå igenom den 13 december kronologiskt med utgångspunkt från telefonlistorna och andra vittnesuppgifter. Telefonlistorna finns i förundersökningsmaterialet.