Liverapportering från rättssalen


13:17

pierre har för sig att han fick tillbaka skatteåterbäringen 2011 men igår så såg han av papprena åklagaren visadde att så inte var fallet. kanske var det så att han fick tillbaka pengar året innan, han minns inte. pierre trodde han skulle få sina pengar 2012, han hade ingen tanke på att han inte skulle få sina pengar 2012, han trodde han hade fått tillbaka året innan och då hade han också en skuld så han trodde man fick tillbaka skatten även om man hade skuld hos fogden. pierre hade varit inne och kollat att han skulle få pengar tillbaka men han kommer inte ihåg när. han räknade med att han skulle få pengar i december. han vet inte varför han inte loggade in på skattekontot och kollade hur det gick med skatteåterbetalningen, han följde inte upp det. han trodde han fick tillbaka året innan och han visst att han skulle få tillbaka på skatten 2012. han fick reda på att det inte skulle bli någon skatteåterbäring när han öppnade kuvertet på torsdagen den 13 december, när han trodde han skulle få avin med pengarna.