Liverapportering från rättssalen


13:18

Nästa vittne är Anders Palmgren (AP). Inte släkt med någon inblandad. Svär eden. Hagman inleder.

AP är brandman i Borgholm. Han deltog i Flakeböle den 14 december. Han såg tre saker. det första var att kropparna var väldigt brända, ddet andra var att det luktade väldigt mycket, det brukar lukta lite bensin eller dielsel men här luktade det luktade bensinmack, och det tredje var att spanjoletthandtaget såg ut att stå i öppet olåst läge, horisontalt läge. 

Han kände en lukt av petroleum där kropparna fanns. Han vet inte om det var diesel eller bensin. lukten fanns där hela tiden och lukten var stark, man behövde inte lyfta på nåt för att det skulle lukta. Det var mycket dunkar runt omkring, dunkarna var uppsvällda, som de blir när det smäller av branden om de var stängda innan, och han såg något lock som var av. dunkarna var i närheten av kropparna och runt om i kroppen, runt 1-2 meter från kropparna. Apropå förhör på sidan 617 "många dunkar", han tror att det var fler än fyra dunkar han såg.

Han såg två gasolflaskor i garaget, en stod upp och en låg ner väldigt nära kropparna. Han såg också en femkilos acetylenflaska i pannrummet. När de hade hittat benresterna gick de över och började försöka släcka i pannrummet och veden där från det hållet i stället för från garagehållet för att inte störa brottsplatsen. Acetylenflaskan i pannrummet var kall så den var inte farlig. En granne till Gustaf sa att det var länge sen han hade en svets så de var inte så rädda för flaskor när de gick in i början. 

Hans "slutsats" runt gasolflaskorna runt kropparna och den bråte som låg på kroppen var att det såg ut att det låg något brännbart på kropparna. Han tänkte inget särskilt då om gasolflaskornas placering. Ingen bensindunk hade exploderat vad han kunde se.

förhöret avslutas.