Liverapportering från rättssalen


13:28

Hagman läser upp det initiala protokollet från fynden av kropparna på brandplatsen, vilket han glömde tidigare vid sin genomgång på förmiddagen. Det är ungefär samma information som redan framkommit men Hagman redogör förutom det tidigare rättsmedicinska reultaten också för att det finns rättskemiska utlåtanden från rättsläkaren.