Liverapportering från rättssalen


13:31

Brandskada stickad mössa upphittad med blod från Gustaf på insidan på brandplatsen. Keps upphittat som är kraftigt brandpåverkad. Hål i kepsen men man har inte hittat någon blyförekomst och det går inte att avgöra om hålen uppkommit före eller efter branden. Glasögon och skjortan har blod från Gustaf grad +4.