Liverapportering från rättssalen


13:31

Gustaf kunder ha en överlägsen "von Oben"-attityd mot Pierre. Gustaf ville hjälpa Pierre men förhpllandet var inte helt oproblematiskt mellan Pierre och Gustaf. Att Pierre fick ett nej kan ha upplevt som väldigt störande när Pierre befanns sig i det här ekonomiska krisläget - spekulerar Hagman. 14:25 ringer ett vittne till Pierre som då befinner sig i Lilla Horn som ligger lite söder om Löttorp Strax norr om Sandvik och strax söder om Källa om man ser till hur masterna är placerade. Pierre var enligt honom då runt Källa Golf-området. Pierre kan ha varit på väg mot Kolstad då men ändrade sig vid denna tidpunkt och körde norrut. Vid denna tidppunkt måste Pierre ha vänt för att kommande klockade mastingar ska stämma. Det tar 20 min att köra mellan avfarten lilla Horn och Borgholm, så även om Pierre något i Kolstad är han tidigast tillbaka i Lilla Horn tidigast 14:55. Hans telefon kopplar dock upp mot  Böda SO 140 (betydligt längre norrut) klockan 14:56, vid detta tillfälle kör dessutom Pierre söderut enligt vittnesuppgifter och inte norrut vilket han borde gjort om han varit i Kolstad.