Liverapportering från rättssalen


13:31

Nytt förhörstema för vittnena. Nu ska levnadsvanor och eventuella hotbilder mot Gustaf och Annika utredas under resten av dagen och halva morgondagen.  

Nästa vittne är Bodil Björe (BB). Inte släkt med någon inblandad. Svär eden. Hagman inleder.

BB har en klädbutik i Borgholm som heter "Esters och Williams". Hon känner till Annika och hennes affär Pelles, hon lärde känna Annika på en kurs för butiksägare i mars 2012 i Borgholm. Annika brukade handla i BB:s butik i Borgholm. BB bor uppe i Böda och hon och ANnika brukade stöta ihop under inköpstillfällen. Annika berättade under våren och hösten 2012 att hon arrenderat ut sin butik och BB var inne på sommaren på Pelles och kollade och BB tyckte det såg bedrövligt ut. Hon gick in på fiket där Annika jobbade efter det för att köpa bullar och då pratadde hon med ANNika om hur det gått för personerna som arrenderat butiekn. Annika sa att det inte gått så bra för de perosnerna och att deinte betalat hyrorna och att de försvunnit och att det strulat. I december, den 8:e enligt ett returkvitto, var Annika inne och handlade hos BB och då sa Annika till BB att hyresgästen på Pelles var en allmän strulputte men att "nu har vi satt kronofogden på honom" och "nu har jag lärt mig till nästa gång att man ska ta personliga referenser".

Annika sa inget om att det fanns hot eller våld, hon var mer trött på hela situationen, hon skakade på huvudet, var lite uppgiven och trött på att behöva jaga hyresgästen och att han inte betalade men hon smålog när hon pratade om det. Annika verkade inte alls rädd utan mer lite trött på hela situationen. BB har inget minne av att hon någonsin hört namnet på hyresgästen och hon har inte heller uppgivit detta till polisen. Står det i förhöret ett namn på hyresgästen på Pelles är det polisen som skrivit in det för BB har aldrig vetat namnet på denne. Den 8:e december var den sista gången hon såg Annika. 

Förhöret avslutas.