Liverapportering från rättssalen


13:33

Hagman menar att klockan stannat på 20:43-20:44 den 13 dec. Resultaten talar varken för eller emot att klockan stannat pga mekaniskt våld grad +0. Gustafs blod återfunnet på en jackärm.