Liverapportering från rättssalen


13:35

I samband med att Pierre anhölls beslagtogs hans bil. Bilder på bilen förevisas. Pierre gör lite anteckningar i sitt block. Bilderna är samma som återfinns i förundersökningen.