Liverapportering från rättssalen


13:40

En stor hög kravbrev har återfunnits under förarsätet. utrymmet har använts som ett "brevinkast". det är Pierre som har haft hand om posten i familjen och Lotta har varit omedveten om kravbreven. En del av kravbreven är oöppnade.

En del blodspår är återfunna i bilen. Bland annat på en väska innehållande en vinkelslip. Blodet från bilen har topsats och alla resultat har inte kommit från SKL ännu. Slutreddovisningen från SKL kommer så småningom men har nedprioriterats eftersom andra analysere har ansetts viktigare. Samtliga blodresultat som Hagman fått svar på är från Pierre och han förväntar sig att även resterande topsade blodfläckar tillhör Pierre. Snickare slår sig trots allt på tummarna då och då.