Liverapportering från rättssalen


13:42

Över till eldningstunnan på tomten. Den är flitigt använd. En mycket noggran undersökning har skeett av allt material och allt material har siktats två gånger. Ett fynd fästes inget avseende vid första gången, som Hagman ska återkomma till, därför kan man inte veta hur långt ner i tunnan detta legat.