Liverapportering från rättssalen


13:43

Vittnesförhör med Helena Nordström (HN). Gift med Pierres morbror Meiron Nordström. 

Helena är inte tillräckligt närstående och vittnar under ed. Hagman inleder.

 

Förhöret rör den 13 december och Helenas observationer från bostaden vid Johan Alfredssons sommarhus. A-delen sidan 259 i fuppen fins en karta där Helenas hus ligger rakt västerut från Pierres hus i Getterum rakt igenom skogen, det tar c:a 5 min från Helena Nordströms hus till Byxelkrok. Hon ser ofta Pierres bil köra förbi hennes bostad. Skiss på sidan 260 i a-delen. Helenas hus finns utmärkt. Hon bor på östra gatan. Vägen till getterum genom skogen finns utmärkt på denna skiss. det är 700 meter till Getterum. Hon ser sommarhuset från sin bostaden, det är 50 meter.

 

Den 13 december höll hon på att förbereda en middag för grannarna på luciadagen som skulle vara vid 16.  Någongång mellan 12:30-13:15 såg hon pierres bil köra ner till vändplanen. både hon och meiron säger att det är konstigt att pierre kommer och kör där för det finns en snövall som gör att pierre inte kan köra genom skogen. han kör långsamt ner för gatan med armbågarna på ratten och ser sig omkring, det var flera grannar som såg detta och pratade om det på kvällen. meiron sa "vad är pierre ute efter nu?". Pierre har hand om Johanssons sommarhus och sätter på värmen men denna dag stannade han inte till vid huset och gjorde några åtgärder så alla undrade vad han gjorde nere på östra gatan. 

 

"Vid 12-tiden" i sitt förhör menar Helena 12:30. 

 

målsägandebiträdet har inga frågor. advokaten frågar:

har polisen läs upp förhöret efter de hållt förhöret? De står att det är uppläst och godkänt. 

HN säger att hon inte kommer ihåg om det lästes upp och om hon godkänt det. Hon var så rädd under den här tiden och det hände så mycket så hon kommer inte ihåg exakt. 

Ordförande frågar om tiden för iakttagelsen. Helena har svårt att redogöra för det, hon kommer bara ihåg att hundpromenaden var lite försenad, så hon tror att det var runt halvett men det kan ha dragit ut lite mer på det också eftersom det skulle skottas snö och sånt också. Men antagligen var det närmare 12:30 än 13:15.

 

Förhöret avslutas.