Liverapportering från rättssalen


13:43

Nästa vittne är Angelique Fritz (AF). Inte släkt med någon inblandad. Svär eden. Hagman inleder.

AF har varit säsongsanställd hos Annika mellan april och skördefesten åren 2009-2011 på Pelles i Löttorp. Hon och Annika jobbade oftast ihop men ibland jobbade AF ensam i affären. Ruljansen gick lite sådär sista året, de hade tagit in barnkläder 2011 men sålde inte så mycket av det, det blev en felsatsning. Annika pratade inte så mycket om privata saker, mest väder och vind, böcker och fritidsintressen. Inga djupare snack. 

2012 jobbade AF inte på Pelles eftersom det då var uthyrt till en annan. AF var inne i butiken 2-3 ggr men hon tyckte inte att det såg ut som det brukade och sen tyckte hon inte riktigt om bemötandet. Kvinnan såg oordnad ut och var lite kort men mannen var iofs en trevlig prick de minuter hon pratade med honom. 

Annika berättade under sensommaren/höstkanten 2012 för AF att hon tyckte att hyresgästerna var lite konstiga, att de inte hade betalt hyran och att hyresgästerna hade SKV och KFM efter sig. Annika sa ingenting om att hon kände sig rädd eller hotad. När AF träffade Annika under 2012 var Annika lite nedstämd vilket AF inte tyckte var konstigt eftersom Annika nyligen förlorat sin mamma Vera då. Annika var annars pigg och glad. 

AF: vet inte hur mycket tid Annikas spinningklasser (som instruktör) tog upp.

advokaten frågar: enligt förhöret med dig så har du sagt att det hade brunnit dagen innan branden i Flakeböle, var var det någonstans?

AF: hårfrisörskans hus innan Löttrop hade brunnit ner tror jag. 

förhöret avslutas.