Liverapportering från rättssalen


13:44

Böda SO 140 är vid Bödarondellen och vid 15-tiden ser ett vittne Pierre köra söderut där. 14:38 skickar Lotta ett sms till sin syster, troligtvis gjorde hon det i samband med att hon handlade i Böda. Lotta kom hem till bostaden antagligen runt tretiden och Pierre lämnar bostaden runt 14:50. Pierre åker Sandbyvägen och genom wifi kollar han swedbank och sitt konto klockan 15:04. Detta var troligtvis en slutlig koll om han fått in några pengar eller inte. Pierre säger att han ville kolla om han hade några pengar att tanka för. Pierre är i Löttorp 15:07 när hans son ringer och Pierre tankar på OKQ8. Fram till 15:16 är Pierre kvar i närheten av macken. 15:26 kopplar Pierres telefon upp mot Flakebölemasten, Pierre messar Lotta "hemma lite efter fyra" (messet raderat och återskapat). Fler sms skickas fram till 15:30, samtliga inom "Flakebölemasten". Mellan 15:30 och 16:22 ingen telefontrafik. Man vet därför inte när telefonen stängts av. 16:22 är telefonen dock av. Telefonen på igen 18:49, den kopplar upp mot "Flakebölemasten.