Liverapportering från rättssalen


13:45

Då har alla flyttat till sal E igen för att samtliga åhörare ska få plats. Det är betydligt färre sittplatser i sal D.

Nu gåt vi över till åklagarens genomgång av ytterligare skriftlig bevisning. 

Åklagaren fick en fråga i pausen: Om man håller inne knappen på Pierres telefon i ytterligare fem sekunder gå då den då direkt till avstängt läge eller hamnar man alltid i menyvalet? Hagman har ringt upp polisteknikern och han har prövat att hålla inne knappen i 10 sekunder och då har den inte stängt av sig själv utan han hamnar alltid i menyvalet, det är också det som är normalt för den här sortens telefoner.

Så över till tilläggen 3-5.