Liverapportering från rättssalen


13:47

Pierres påstående om att han var i Kolstad motsägs av att han inte kan ha hunnit resa som han säger. Vad händer på Pierres telefon mellan 16:22 och 18:49? Diverse samtal och sms från Lotta. Flera av Pierres arbetsgivare ringer. Susanne och Fredrik ringer. Lotta ringer runt till flera.