Liverapportering från rättssalen


13:49

Mellan 18:18 och 18:21 har Fredrik Ahlström ringt och försökt få tag i Gustaf men inte fått något svar. Detta tyder på att Gustaf redan vid denna tidpunkt utsatts för dödligt våld.